1200090288 ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/01/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ρωμανός Σταύρος τηλ: 210 900849
Υποβολή: ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΑΡΚΙΟΙ
email: S.Romanos@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού για μελέτη και επίβλεψη αποκατάστασης εξωτερικών όψεων και δεμάτων του μηχανοστασίου του ΑΣΠ Καλύμνου και στατική αποκατάσταση και ενίσχυση του κυρίου μηχανοστασίου του ΤΣΠ Αρκιών.

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200090288 ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 12.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ