1200089574 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/03/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/03/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Νίκος Σαββάκης
Υποβολή: Marketsite (Compare One)
email: n.savvakis@dei.gr | τηλ. 2241049038

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ, ΜΕΤΑΔΟΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ENDRESS+HAUSER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200089574
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
06/03/2023
ΑΔ: A122777
Προϋπολογισμός: € 9.155 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ