1200089569 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/01/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/01/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Νίκος Σαββάκης, τηλ. 2241049038, email: n.savvakis@dei.gr
Υποβολή: Marketsite / CompareOne
Γ. Βασιλάκης, τηλ. 2241041901, email: g.vasilakis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΩΣΜΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200089569
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
23/01/2023
ΑΔ: A122396
Προϋπολογισμός: € 1.887,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ