1200088733 ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/11/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/12/2022 - 14:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ρωμανός Σταυρος τηλ: 210 8008849
Υποβολή: ΚΑΛΥΜΝΟΣ
email: S.Romanos@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια συσσωρευτών για τον ΑΣΠ Καλύμνου

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200088733 ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
25/11/2022
ΑΔ: A122027
Προϋπολογισμός: € 6.030 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ