1200088696 ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/02/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ιωάννης Τζουτζάκης τηλ: 22750 22315
Υποβολή: ΙΚΑΡΙΑ
I.Tzoutzakis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών γενικής συντήρησης επιπέδου 12000 ωρών H/Z FIAT B308ESS No5 και ύπαρξης αποθέματος ασφαλείας.

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200088696 ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 24.913,20 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ