1200088552 ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/11/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/11/2022 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γιαννίκος Παναγιώτης τηλ: 22510 41607
Υποβολή: ΛΕΣΒΟΣ
email: P.Giannikos@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

άδειασμα - Καθαρισμός Ογκομέτρηση Δεξαμενής Παραλαβής Καυσίμου Νο 4, 3.600m3

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200088552 ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
17/11/2022
ΑΔ: A121991
Προϋπολογισμός: € 28.356,58 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ