1200088549 ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/02/2023 - 18:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σπυριδάκης Εμμανουήλ τηλ: 28210 24210
Υποβολή: ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗΣ
E.Spyridakis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση 2 Ανελκυστήρων της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου του ΑΣΗΣ Χανίων

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200088549 ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 4.200 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ