1200087852 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/01/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/01/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κλάδου Χριστίνα τηλ:2810376362
Υποβολή: ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ
email: C.Kladou@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Πετροβάμβακα φύλλο πάχους 50 & 100 ΜΜ με πυκνότητα 80KG/M3 επί συρμάτινου πλέγματος.

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200087852 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
16/12/2022
ΑΔ: A122183
02/01/2023
ΑΔ: A122260
Προϋπολογισμός: € 2.310 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ