1200087484 ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/11/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/11/2022 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ρωμανός Σταύρος τηλ: 210 9008849
Υποβολή: ΚΑΛΥΜΝΟΣ
email:S.Romanos@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αναβάθμιση συστήματος ελέγχου Damper λεβήτων ανάκτησης θερμότητας μονάδων 3,4 του ΑΣΠ Καλύμνου.

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200087484 ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
09/11/2022
ΑΔ: A121750
15/11/2022
ΑΔ: A121967
Προϋπολογισμός: € 28.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ