1200087134 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/11/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/11/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κλάδου Χριστίνα τηλ:2810376362
Υποβολή: ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ-ΚΡΗΤΗΣ
email: C.Kladou@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διενέργεια ελέγχου ταχείας ανίχνευσης ααντιγόνου SARS-2 (rapid test)

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200087134 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
22/11/2022
ΑΔ: A122015
Προϋπολογισμός: € 7.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ