1200086133 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ (1) Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/12/2022 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κλάδου χριστίνα τηλ:2810376362
Υποβολή: ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ
email: C.Kladou@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Προμήθεια Ψυγείων Νερού Ψύξης Συμπυκνωτών Μηχανών DIESEL"

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200086133 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ (1)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 18.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ