1200085676-ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/09/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/09/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΚΛΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΗΛ: 2810376362
Υποβολή: ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ-ΚΡΗΤΗΣ
Υπεύθυνη κα. Χριστινά Κλάδου M.Sc.,Δ/Ο-Αναπληρωτής Επόπτης Γραφείο Προμηθειών Υλικών & Έργων T: +30 281 0376362, Fax: +30 281 0822666 E-mail: c.kladou@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΓΡΩΝ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΤΜ Νο 4

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200085676-ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
08/09/2022
ΑΔ: A121413
Προϋπολογισμός: € 4.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ