1200082758-ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/07/2022 - 13:26 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μαμαντάκη Δέσποινα τηλ:2843063074
Υποβολή: ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ - ΚΡΗΤΗΣ
email: D.Mamantaki@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια «Ηλεκτρονόμων προστασίας SIEMENS 7UM6221-5EB02 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου.

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200082758-ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 14.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ