1200081701 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/05/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/05/2022 - 13:08 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μπαλής Παναγιώτης τηλ 22440 91105
Υποβολή: Ρόδος
email: p.balis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Προμήθεια δύο κινητήρων κυρίου και εφεδρικού για το ειδικό σκάφος αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης για τις ανάγκες του ΑΗΣ Κατταβιάς Ρόδου.

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200081701
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 16/05/2022
ΑΔ: A119771
Προϋπολογισμός: € 15.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ