1200079580 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/08/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/09/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σαββάκης Νικόλαος
Υποβολή: Ρόδος
email: n.savvakis@dei.gr τηλ: 2241049038

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200079580
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
31/08/2022
ΑΔ: A121353
Προϋπολογισμός: € 1.800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ