ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-25123046 Ογκομέτρηση δεξαμενών καυσίμου diesel σε Σταθμούς Παραγωγής της ΔΕΠΑΝ 15/06/2023 Σε Παράταση 85.160 ΑΘΗΝΑ
Έργο ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200086302 Αναβάθμιση υφιστάμενης εδαφόπλακας σε λεκάνη ασφαλείας με φρεάτιο συλλογής επιμολυσμένων υδάτων, στον ΑΗΣ Σορωνής. 12/06/2023 54000 ΡΟΔΟΣ
Προμήθεια 23171-ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ Προμήθεια ελαστικών στεγανοποίησης ψυγείων. 09/06/2023 Σε Παράταση 8.080 ΣΚΥΡΟΣ
Υπηρεσία 1200095047-ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΔΡΑΝΩΝ 12/06/2023 Σε Παράταση 5.676 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ
Προμήθεια 1200094763 ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ Προμήθεια οργάνου καταγραφής της παροχής στην έξοδο του ΣΚΥΒΑ στον ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ. 12/06/2023 3.200 ΜΗΛΟΣ
Προμήθεια 1200095271 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16/06/2023 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ
Προμήθεια 1200095263 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16/06/2023 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-25123076 Αντικατάσταση Αποζευκτών σε Πεδία Αναχωρήσεων στον ΑΣΠ Κω 19/06/2023 25.000 ΚΩΣ
Προμήθεια 1200094416 ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ Προμήθεια διαστολικού συνδέσμου by pass καυσαερίων κεντρικού καπναγωγού Η/Ζ CEGIELSKI 12ATV25H No3 22/06/2023 4.800 ΙΚΑΡΙΑ
Προμήθεια ΑΗΣ ΑΘ 1200094778 (1) Στοιχείο φίλτρο λαδιού CJC Τύπου Α/27/27 (HDU 427/81) του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου. 20/06/2023 28060,00 ΑΗΣ Αθερινόλακκου