1200091734 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/04/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/04/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σ. Ρώμα Τηλ: 22920-64186
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Για Τεχνικό Αντικείμενο και βεβαίωση επίσκεψης: Γ. Θεοχαρόπουλος Τηλ. 2292064353.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αποκατάσταση βλάβης-επισκευή τμήματος βοηθητικού άξονα διασύνδεσης τράπεζας Εκκινηττού με Αεριοστρόβιλο τύπου 9E GE της Μονάδας IV/ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200091734
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 03/04/2023
ΑΔ: A123056
Προϋπολογισμός: € 13.533,95 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ