1200090485 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/02/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/02/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ. Ρέτσας Τηλ: 22230-26253 Χρ.Ανδρίτσος Τηλ: 22230-26273
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας"compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Καταπολέμηση και προστασία από έντομα και τρωκτικά για δύο χρόνια στον ΑΗΣ Αλιβερίου. "

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200090485
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 10/02/2023
ΑΔ: A122587
Προϋπολογισμός: € 4.800,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ