1200090028 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/01/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/01/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Αθανασοπούλου Τηλ: 22920-64385
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Για Τεχνικό Αντικείμενο: Α. Μουτσάκης Τηλ. 2292064190,

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσίας διάθεσης: α) τεσσάρων (4) Επιτηρητών Βάρδιας και τριών (3) Ηλεκτρολόγων Φυλακής Μονάδων IV – V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου.

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200090028
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/01/2023
ΑΔ: A122284
Συμπλήρωμα 1 17/01/2023
ΑΔ: A122358
Προϋπολογισμός: € 81.634,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ