1200089925 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/02/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/03/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ισ. Χαλιούλιας Τηλ: 22230-26259 Χρ. Ρέτσας Τηλ: 22230-26253
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας"compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στην Μον. Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου "

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200089925
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/02/2023
ΑΔ: A122547
Συμπλήρωμα 1 28/02/2023
ΑΔ: A122734
Προϋπολογισμός: € 43.250,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ