1200082001 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/06/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/06/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Για τη Διακήρυξη: Ε. Αθανασοπούλου Τηλ: 22920-64385
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Για Τεχνικό Αντικείμενο: Ν. Πέτρου Τηλ. 2292064333, Γ. Θεοχαρόπουλος Τηλ. 2292064353

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επιθεώρηση - επισκευή ρυθμιστικών βαλβίδων δικτύου νερού - ατμού της Μονάδας V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, κατασκευής Οίκου Masoneilan

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200082001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/05/2022
ΑΔ: A119802
Συμπλήρωμα 1 07/06/2022
ΑΔ: A119934
Συμπλήρωμα 2 17/06/2022
ΑΔ: A119988
Προϋπολογισμός: € 63.350,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ