1200081744 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/05/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/06/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Για τη Διακήρυξη: Ε. Αθανασοπούλου Τηλ: 22920-64385
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Για Τεχνικό Αντικείμενο: Ν. Πέτρου Τηλ. 2292064333, Γ. Θεοχαρόπουλος Τηλ. 2292064353

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή κοχλιών, περικοχλίων και ειδικών εργαλείων αποσυναρμολόγησης Ατμοστροβίλου Υ.Π/Μ.Π της Μονάδας V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου.

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200081744
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/04/2022
ΑΔ: A119758
Συμπλήρωμα 1 06/05/2022
ΑΔ: A119794
Προϋπολογισμός: € 44.216,11 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ