1200081739 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/05/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/06/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Κουλαξουζίδου Τηλ: 24610 54387, Μαυρίδης Λάζαρος Τηλ.: 24610 54223
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επιστόμια ατμού υψλής πίεσης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200081739
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 18/05/2022
ΑΔ: A119846
Συμπλήρωμα 2 26/05/2022
ΑΔ: A119899
Προϋπολογισμός: € 19.850,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ