1200081641 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/05/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/06/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Για τη Διακήρυξη: Ε. Αθανασοπούλου Τηλ: 22920-64385, Σ. Ρώμα Τηλ: 22920-64186
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Για Τεχνικό Αντικείμενο: Ν. Πέτρου Τηλ. 2292064333, Σ. Σίνης Τηλ. 2292064329, Γ. Θεοχαρόπουλος Τηλ. 2292064353

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασία αμμοβολής εξαρτημάτων Ατμοστροβίλου και βοηθητικών μηχανημάτων της Μονάδας V ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου.

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200081641
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/05/2022
ΑΔ: A119857
Συμπλήρωμα 1 25/05/2022
ΑΔ: A119891
Προϋπολογισμός: € 79.500,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ