1200080413 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/05/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/06/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. Πουτογλίδου τηλέφωνο 2461054385 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Βλάχου Θεανώ ΤΗΛ. 2461054241
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Επιτήρησης και Επιθεώρησης Συστημάτων Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200080413
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/05/2022
ΑΔ: A119789
Συμπλήρωμα 1 25/05/2022
ΑΔ: A119893
Προϋπολογισμός: € 69.920,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ