1200079902 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/06/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/06/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. Πουτογλίδου τηλέφωνο 2461054385
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ κα ΒΛΑΧΟΥ ΘΕΑΝΩ ΤΗΛ. 2461054241

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες συντήρησης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων του Τομέα Χημικής Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200079902
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/04/2022
ΑΔ: A119759
Συμπλήρωμα 1 25/05/2022
ΑΔ: A119892
Συμπλήρωμα 2 20/06/2022
ΑΔ: A121007
Προϋπολογισμός: € 55.432,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ