1200079668 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/01/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/02/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Κουλαξουζίδου Τηλ: 24610 54387, Δημητριάδης ΑπόστολοςΤηλ.: 24610 54243
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 50100 Κοζάνης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Υγρό άζωτο για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου"

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200079668
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 31/01/2022
ΑΔ: A119587
Προϋπολογισμός: € 3.037,50 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ