1200079233 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/02/2022 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ. Ρέτσας Τηλ: 22230-26253 Χρ. Ανδρίτσος Τηλ: 22230-26273
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου Τ.Κ. 34500 Αλιβέρι

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Καθαρισμός εισόδου υποθαλασσίου αγωγού αναρρόφησης αντλιών θαλασσίου ύδατος Μον. Νο 5 ΑΗΣ Αλιβερίου

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200079233
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 20.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ