1200078981 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/02/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/03/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Πουτογλίδου ΤΗΛ. 2461054385 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Θεανώ Βλάχου ΤΗΛ. 2461054241
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 501 00 Κοζάνη - Διοικητήριο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, 2ος Οροφος.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διενέργεια Ειδικών Περιβαλλοντικών μετρήσεων και επεξεργασία - υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων, στις Μονάδες του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200078981
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 31/01/2022
ΑΔ: A119588
Συμπλήρωμα 2 17/02/2022
ΑΔ: A119658
Προϋπολογισμός: € 14.364,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ