1200078279 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/12/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/12/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Μακρής Τηλ: 22230-26261 Ισ. Χαλιούλιας Τηλ: 22230-26259
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου Τ.Κ. 34500 Αλιβέρι

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια : Προμήθεια αισθητήριων ταλάντωσης ατμοστροβίλου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου.

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200078279
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 15/12/2021
ΑΔ: A119409
Συμπλήρωμα 2 22/12/2021
ΑΔ: A119437
Προϋπολογισμός: € 24.080,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ