1200077967 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/12/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/12/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Για τη Διακήρυξη: Ε. Αθανασοπούλου Τηλ: 22920-64385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Τ.Κ.19500 Θορικό Λαυρίου Κτίριο Διοίκησης Α΄ 2ος όροφος γραφείο Α.2.6
Για Τεχνικό Αντικείμενο: Ε. Καραγιάννης Τηλ. 2292064299, Μ. Παραβάλου Τηλ. 2292064265

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος άντλησης και όδευσης συμπυκνωμάτων Λεβήτων Μονάδας IV προς εγκαταστάσεις φίλτρων αποσιδήρωσης Χημείου

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200077967
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/11/2021
ΑΔ: A119272
Συμπλήρωμα 1 29/11/2021
ΑΔ: A119337
Συμπλήρωμα 2 13/12/2021
ΑΔ: A119397
Προϋπολογισμός: € 99.624,57 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ