1200077007 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/02/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/02/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ. Ρέτσας Τηλ: 22230-26253 Χρ. Ανδρίτσος Τηλ: 22230-26273
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου Τ.Κ. 34500 Αλιβέρι

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Αδειοδότηση και έκδοση τεχνικών προδιαγραφών περίφραξης Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου "

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200077007
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 10/01/2022
ΑΔ: A119478
Συμπλήρωμα 2 14/02/2022
ΑΔ: A119646
Προϋπολογισμός: € 13.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ