1200076634 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/01/2022 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ. Καλλιστρίδης τηλ. 2241041668
Υποβολή: "ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - ΣΟΡΩΝΗ ΤΚ. 85101 ΡΟΔΟΣ "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια εργαλειομηχανής κάμψης ελασμάτων (στράντζα) για τον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200076634
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 25.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ