1200092855 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 18/05/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/05/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Πουτογλίδου Τηλ: 24610 54385
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Φ. Γκότσικα Τηλ. 24610 54288

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Βαθμονόμηση Πρεσοστατών, Μεταδοτών Πίεσης & ΔΡ, θερμοστατών, Θερμοαντιστάσεων Μονάδων ΙΙΙ, V & Τηλεθέρμανσης στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200092855
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/04/2023
ΑΔ: A123291
Συμπλήρωμα 1 18/05/2023
ΑΔ: A123506
Προϋπολογισμός: € 33.880,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΜ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων