ΛΜ - 2020 Ε19 1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/09/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/10/2020 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ & κα. ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΣΟΥ
Υποβολή: Πρωτόκολλο της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μον. Α.Ε.
Αρμόδια Υπηρεσία της ΛΙΓ. ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό, είναι ο ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ της ΛΙΓ. ΜΕΓ.ΜΟΝ. Α.Ε., Τ.Κ. 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ. Πληροφορίες πα-ρέχονται από την κα. ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ & την κα. ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΣΟΥ τηλεφωνικά 2791025045 εσωτ.33074 , 33007) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 2791024564).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες καθαρισμού μηχανημάτων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΜ - 2020 Ε19 1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 30/09/2020
ΑΔ: A116568
Προϋπολογισμός: € 76.098,60 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης