ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200005472 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/01/2022

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/01/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Δημήτριος & ΒΑΡΟΥΤΑΣ Ιωάννης, email: D.Kontargyris@dei.gr & I.Varoutas@dei.gr, τηλ. 27910 22151-52 εσωτ. 32220 & 32688, fax: +30 27910 24564 ή 27910 24392)
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Υποβολή Προσφορών: Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ. Α.Ε. Τεχνικές πληροφορίες: ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Δημήτριος, τηλ. 27910 22151-52 εσωτ. 32220, email: D.Kontargyris@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200005472
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/01/2022
ΑΔ: A119467
Συμπλήρωμα 1 18/01/2022
ΑΔ: A119527
Προϋπολογισμός: € 136.176,11 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης