ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003213 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/04/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/05/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Δ. Κονταργύρης, τηλ. 27910 22151-52 εσωτ. 32220, FAX 27910 24392
Υποβολή: Μεγαλόπολη 222 00
Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003213
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/03/2020
ΑΔ: A114799
17/03/2020
ΑΔ: A114851
27/04/2020
ΑΔ: A115000
Προϋπολογισμός: € 139.092 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης