ΔΥΑΕ 1200091353 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων \ Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/04/2023 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: e.kapsioti@dei.gr 210 3895316 Ε.ΚΑΨΙΩΤΗ
Υποβολή: Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

-60 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 00 Νο 9 -100 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 00 Νο 10 -100 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 00 Νο 11 -60 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 2 Νο 9 -100 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 2 Νο 10 -100 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 2 Νο 11 -60 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 2 Νο 12

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΑΕ 1200091353
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 20.300,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΑΕ - Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία