ΔΥΑΕ 1200079826 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων \ Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/02/2022 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Β. Καλκάνης Τηλ: 2103895317
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΑΕ Τ.Κ.10681 Αραχώβης 32 Αθήνα 2ος όροφος γραφείο 207

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ετήσια Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας (2022-2023)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΑΕ 1200079826
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/02/2022
ΑΔ: A119606
Προϋπολογισμός: € 16.240,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΑΕ - Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία