ΔΥΑΕ 1200076661 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/12/2021

Ομιλική Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης \ Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/12/2021 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: E. Καψιώτη ΤΗΛ. 210 3895316 e.kapsioti@dei.gr
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE Αραχώβης 32 10681 Αθήνα 2ος όροφος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΛΕΥΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟ ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΝΙΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΠΛΕ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΑΕ 1200076661
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 09/12/2021
ΑΔ: A119387
Προϋπολογισμός: € 17.600,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΑΕ - Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία