ΔΥΑΕ 1200074088 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/09/2021

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων \ Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/09/2021 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: E. Καψιώτη ΤΗΛ. 210 3895316 e.kapsioti@dei.gr
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE Αραχώβης 32 10681 Αθήνα 2ος όροφος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

- ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΨΥΧΟΣ - ΣΚΟΥΦΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΠΛΕΚΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΑΕ 1200074088
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
01/09/2021
ΑΔ: A119002
Προϋπολογισμός: € 17.400,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΑΕ - Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία