ΔΠΕΚΠ/1200093980 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων \ Διεύθυνση Προσλήψεων και Εκπαίδευσης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/05/2023 - 13:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χ. Σκάρπου Τ 2105237874 & 2105292508
Υποβολή: Αθήνα
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανανέωση ή νέα εγγραφή ξένων εντύπων και ηλεκτρονικών συνδρομών για το έτος 2023 για την Κεντρική Βιβλιοθήκη της ΔΕΗ Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΕΚΠ/1200093980
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/04/2023
ΑΔ: A123287
Προϋπολογισμός: € 27.488 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΠ - Διεύθυνση Προσλήψεων και Εκπαίδευσης