ΚΔΕΠ-1200064270 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/12/2019

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/01/2020 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Πρίνου / Μ. Αργεντέλλη, τηλ: 210 6601 819/797, e-mail: m. prinou@dei.com.gr / m. argentelli@dei.com.gr
Υποβολή: Αθήνα
Λεονταρίου 9, Τ.Κ. 15351 Κάντζα/Παλλήνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200064270
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/12/2019
ΑΔ: A113465
Συμπλήρωμα 1 21/12/2019
ΑΔ: A113513
Προϋπολογισμός: € 67000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας