ΚΔΕΠ-1200069957 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/10/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/11/2020 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Πρίνου/ Μ. Αργεντέλλη, τηλ: 2106601819/797, m.prinou@dei.com.gr και m.argentelli@dei.com.gr
Υποβολή: Αθήνα
Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων οδός Λεονταρίου 9, Τ.Κ. 15351 Κάντζα/Παλλήνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια πετρελαιοκίνητου περονοφόρου οχήματος

Διακήρυξη: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200069957
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
20/10/2020
ΑΔ: A116749
Προϋπολογισμός: € 37000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΚΔΕΠ - Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων