ΚΔΕΠ-1200062548 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/09/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/09/2019 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Πρίνου / Μ. Αργεντέλλη Τηλ.: 2106601 819 - 797 m.prinou@dei.gr / m.argentelli@dei.gr
Υποβολή: Αθήνα
Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ), οδός Λεονταρίου, αριθ. 9, Τ.Κ. 15351 Κάντζα/Παλλήνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συσκευή προσδιορισμού της αντοχής λιπαντικών στην οξείδωση

Διακήρυξη: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200062548
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/09/2019
ΑΔ: A111119
Συμπλήρωμα 1 21/09/2019
ΑΔ: A111160
Προϋπολογισμός: € 45.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΚΔΕΠ - Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων