ΚΔΕΠ-1200061992 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/08/2019 - 11:45

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Αργεντέλλη 210 6601797 / Μ. Πρίνου 210 6601819
Υποβολή: Αθήνα
Λεονταρίου 9, Κάντζα-Παλλήνη, γραφείο 25, 2ος όροφος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πιστοποιήσεις προσωπικού

Διακήρυξη: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200061992
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 20.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΚΔΕΠ - Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων