ΚΔΕΠ-1200060511 Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/09/2019 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Αργεντέλλη / Μ. Πρίνου Τηλ.: 2106601 797 / 819 m.argentelli@dei.com.gr / m.prinou@dei.com.gr
Υποβολή: Αθήνα
Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων, οδός Λεονταρίου, αριθμός 9, Κάντζα Παλλήνης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια τηλεφωνικού συστήματος

Διακήρυξη: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200060511
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 29.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΚΔΕΠ - Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων

Συννημένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Πίνακας Τεχνικής Συμμόρφωσης (Δ.1) Λήψη
Πίνακας Ποσοτικών Στοιχείων (Δ.2) Λήψη