ΚΔΕΠ-1200058146 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/03/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/03/2019 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Αργεντέλλη - Μ. Πρίνου Τηλ.: 210 6601797 - 210 6601819
Υποβολή: Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων, οδός Λεονταρίου 9, Κάντζα Παλλήνης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΔΕΠ / ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200058146
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/02/2019
ΑΔ: A107240
Συμπλήρωμα 1 18/03/2019
ΑΔ: A107297
Συμπλήρωμα 2 26/03/2019
ΑΔ: A107332
Προϋπολογισμός: € 17.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΚΔΕΠ - Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων