ΚΔΕΠ-1200056513 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/12/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/01/2019 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Αργεντέλλη 210 6601797 (m.argentelli@dei.gr) και Μ. Πρίνου 210 6601819 (m.prinou@dei.gr)
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων, οδός Λεονταρίου 9, Κάντζα Παλλήνης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια φασματόμετρου ατομικής εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-OES)

Διακήρυξη: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200056513
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/12/2018
ΑΔ: A106939
Συμπλήρωμα 1 19/12/2018
ΑΔ: A106940
Προϋπολογισμός: € 100000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΚΔΕΠ - Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων