ΚΔΕΠ-1200054147 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/09/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/09/2018 - 10:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Αργεντέλλη και Μ. Πρίνου τηλ. 210 6601797 ή 210 6601819
Υποβολή: Αθήνα
Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων, οδός Λεονταρίου 9, Κάντζα Παλλήνης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών

Διακήρυξη: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200054147
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/08/2018
ΑΔ: A105444
Συμπλήρωμα 1 11/09/2018
ΑΔ: A105514
Συμπλήρωμα 2 19/09/2018
ΑΔ: A105549
Προϋπολογισμός: € 167.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΚΔΕΠ - Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων